Ziekte en verzuim

Verzuim- en ziektemelding leerling

Als uw kind ziek is, belt u dan direct op de eerste dag van afwezigheid de school tussen 8.15 u en 8.30 uur.  Wanneer uw kind een besmettelijke kinderziekte heeft is het van belang dit direct door te geven. Bij afwezigheid zonder opgave van reden wordt contact met u opgenomen.

 

Verlof aanvragen

Verlof kan uitsluitend schriftelijk bij de directeur worden aangevraagd. Hiervoor zijn speciale verlofformulieren verkrijgbaar bij de leerkracht, conciërge, de directeur of op de website.Dit formulier kunt u hier downloaden. De directeur kan buiten de vakanties extra verlof verlenen, als er sprake is van gewichtige omstandigheden.

Als u extra verlof aanvraagt voor langer dan 10 schooldagen, is de leerplichtambtenaar de enige die hiervoor toestemming kan verlenen.

 

 Gewichtige omstandigheden kunnen o.a. zijn:

· verhuizing binnen de gemeente

· huwelijk van een bloedverwant

· overlijden van een bloedverwant

· ernstige ziekte van bloedverwanten of medische noodzaak

· besmettelijke ziekte in het gezin

· jubilea van bloedverwanten

· 12½- of 25-, 40-jarig huwelijksfeest van de (groot)ouders voor ten hoogste een dag

· vakantieverlof mag NIET verleend worden in de eerste twee weken na de zomer­vakantie.

 

Voor verlofaanvragen voor externe RT tijdens schooltijden, is een speciaal formulier op school aanwezig. Dit dient ingevuld te worden in overleg met de leerkracht en de RT-er.

Extra aandachtspunten

Is uw kind vier jaar? Dan is het niet leerplichtig. Desondanks gelden dezelfde regels als voor de andere kinderen op school. U mag uw kind niet zomaar zonder verlofaanvraag thuis houden.

 

Uitgebreidere informatie over regelgeving voor extra vakantieverlof kunt u opvragen op school bij de directie.