Ouderbijdrage

Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders een brief met daarin het verzoek de ouderbijdrage te voldoen. Deze bijdrage is vrijwillig en bedraagt per kind € 25,00. De ouderbijdrage wordt besteed aan speciale activiteiten en traktaties. Tevens wordt er een bedrag gereserveerd voor de tweejaarlijkse schoolreis. De penningmeester legt jaarlijks verantwoording af aan de OV over het beheer en de besteding van de ouderbijdrage.

Stichting Leergeld

Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld.