Activiteiten

Ouders voelen zich daadwerkelijk betrokken als ze ook iets in de school kunnen ‘doen’. Dat kan o.a. door mee te helpen bij bepaalde klussen en activiteiten. Activiteiten die door de oudervereniging ondersteund of betaald worden:

Kinderboekenweek

Ouders helpen bij de opening van de Kinderboekenweek en organiseren mede onze Voorleeswedstrijd.

Sinterklaas

Het ontvangen van Sinterklaas, individuele cadeautjes voor de groepen 1 t/m groep 5. Het regelen van een klassencadeau voor de groepen 6 t/m 8 en het snoepgoed. Tevens het helpen bij het organiseren van een pietenmiddag.

Kerstviering

Bijdrage aan het gezamenlijke kerstdiner van de kinderen op school .

Carnaval

Met Carnaval wordt er een viering georganiseerd. Er is een traktatie namens de OV.

Schoolreis

Het verzorgen van de schoolreis die we een keer in de twee jaar organiseren. Jaarlijks reserveert de OV een bedrag hiervoor. 

Techniekweek

Ouders en leerkrachten organiseren gezamenlijk een techniekweek.

Koningsspelen

Ouders en leerkrachten organiseren een Koningsloop. De traktatie wordt door de OV geregeld.

Speeltuindag groep 1 t/m 3

De OV betaalt entree en tractatie en regelt hulpouders en vervoer.

Laatste Schooldag

Activiteiten voor de laatste schooldag worden mede georganiseerd. Traktatie door de OV.

Toernooien

Als kinderen in schoolverband naar een toernooi gaan, begeleiden ouders een team. Denk hierbij aan een scholenvoetbaltoernooi, scholen hanbaltoernooi, scholen basketbaltoernooi e.d.