Oudervereniging

De oudervereniging (OV) is een belangrijke schakel tussen school en ouders. Zij stelt zich ten doel om hen bij het schoolgebeuren te betrekken en de contacten tussen ouders en school te bevorderen. Zij ondersteunen bij activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, de atletiekdag etc. De OV bestaat uit de groepsouders en een dagelijks bestuur van drie personen. De oudervereniging vergadert 5x  per jaar. De directeur  en een leerkracht wonen de vergaderingen bij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leden of met de directeur.

Samenstelling  

Liesbeth Janssen voorzitter
Linda Sanders secretaris
Wendy Vlamings penningmeester

Klassenouders schooljaar 2017 - 2018

groep 1-2  Elle Donkers
  Fabiënne Krone
  Karin Vromans
groep 2-3 Ingrid Kerste
  Liesbeth Janssen
groep 4-5 Christel Mihalidis
  Linda Sanders
groep 6-7 Marjolein Kersten
  Mireille Vossen
groep 7-8 Heidi van Riet
  Wendy Vlamings