Oudervereniging

De oudervereniging (OV) is een belangrijke schakel tussen school en ouders. Zij stelt zich ten doel om hen bij het schoolgebeuren te betrekken en de contacten tussen ouders en school te bevorderen. Zij ondersteunen bij activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, de atletiekdag etc. De OV bestaat uit de groepsouders en een dagelijks bestuur van drie personen. De oudervereniging vergadert 5x per jaar. De directeur  en een leerkracht wonen de vergaderingen bij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leden of met de directeur.

Samenstelling  

Liesbeth Janssen voorzitter
Linda Sanders secretaris
  penningmeester

Klassenouders schooljaar 2018 - 2019

groep 1-2                     
   
   
groep 3-4  
   
groep 5-6  
   
groep 7-8