Samen voor uw kind

Opvoeden zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van u en school. Positieve betrokkenheid van u ervaren wij als een belangrijke factor die bijdraagt aan de ontwikkeling van uw kind.

Kinderen voelen zich beter thuis op school als hun ouders een goed contact hebben met de school: weten wat de kinderen op school doen, erover praten en er rekening mee houden.

Actieve ouders

Betrokkenheid kan ook gekoppeld worden aan directe hulp voor de schoolorganisatie. Op onze school zijn veel ouders actief: ze bieden hulp binnen en buiten de klas, zijn betrokken bij de organisatie en/of uitvoering van bijzondere activiteiten (feesten, projecten, excursies) en denken en praten mee over allerlei schoolzaken.

Informatievoorziening aan de ouders

Informatieavond

We organiseren aan het begin van het schooljaar informatieavonden. Op deze avonden geeft de groepsleerkracht aan alle ouders van kinderen in zijn/haar groep uitleg over de gang van zaken betreffende zijn/haar groep. Vervolgens worden alle ouders uitgenodigd voor een ontwikkelgesprek met de groepsleerkracht. Ouders kunnen tijdens dit gesprek informatie die zij van belang vinden aan de leerkracht geven. De leerkracht geeft informatie over de ontwikkeling van het kind in de eerste schoolweken.

Rapport

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. Drie keer per jaar zijn er voortgangsgesprekken. De data staan in de agenda. Ook voor de kinderen in groep 1 en 2 wordt een rapportage verzorgd, zodat u al vroegtijdig over de schoolontwikkelingen van uw kind wordt geïnformeerd. Er bestaat voor u als ouder ook de mogelijkheid om na schooltijd een gesprek met de leerkracht te voeren. Dit kan zowel op initiatief van de leerkracht als de ouders.

Info-brief

Regelmatig ontvangt u "de Info". Hierin wordt informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht. Deze informatie wordt ook op de website geplaatst. Hier kunt u uw mailadres doorgeven zodat u hem digitaal kunt ontvangen.

Website 

De foto’s en publicaties op onze website zijn een leuke aanvulling. Wij doen ons best deze zo actueel mogelijk te houden met foto’s en werk van de kinderen. Via de site kunt u deze ook downloaden. Als u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op de website of in andere promotionele uitingen, laat het ons dan weten.