Klachtenprocedure

Doet zich onverhoopt een probleem voor? We werken graag samen met u aan de oplossing. Komt u er met de betrokken medewerker niet uit?  Neem dan contact op met de directeur.

Klachtenregeling

Als het resultaat na de diverse gesprekken niet naar tevredenheid is, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van Eenbes Basisonderwijs.  Hierover leest u meer op de website van onze Stichting. U kunt hier het formulier ook downloaden

Interne contactpersoon

Onze interne contactpersoon  – geeft u graag meer uitleg over de klachtenregeling. De interne contactpersoon is gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor leerlingen als voor ouders.

 

Wat doet de interne contactpersoon?

 

• luisteren naar de klacht;

• informatie geven over de klachtenprocedure;

• overleggen met de externe vertrouwenspersoon;

• eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon;

• contact houden met de leerling/ouders.

 

Daarnaast heeft de interne contactpersoon een belangrijke taak bij de preventie van seksuele intimidatie op school.

 

Externe vertrouwens- en contactpersoon

Indien het geval zich voordoet, dat u een externe vertrouwenspersoon wilt spreken, vindt u op de website van De Eenbes uitgebreide informatie. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld een klacht heeft of een melding van sexuele intimidatie.

Er zijn twee personen die u dan kun benaderen.

Irma van Hezewijk,  06-54647212, e-mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl

Marijke Cremers,     06-20537095, e-mail: marijkecremers@vertrouwenswerk.nl