Kwaliteit

Op De Heindert werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat betekent inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, gebruik maken van instrumenten die zicht geven op de kwaliteit en bovenal luisteren naar de mening van ouders. De laatste jaren zijn we actief bezig op dit gebied. Om de paar jaar houden we een tevredenheidsenquête onder de ouders In schooljaar 2013-2014 is deze opnieuw afgenomen. Er werd een hoge tevredenheid geconstateerd.

 

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van 2017. Leerlingen geven onze school een 8,4 en daar zijn we blij mee!

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2016 2017
Medewerkers geven een: 7,4 7,8
Ouders geven een:  6,1 7,7
Leerlingen geven een:  7,3 8,4

 

De ‘managementletter’ met de complete resultaten kunt u inzien op school.

 

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

 

 Schooljaar 2015 2016 2017 2018 2019
Landelijk gemiddelde  534,8 534,5 535,1 534.9 535.7

Schoolscore

539,9 541,7 536,6 535.4 533.1

 

         

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten, of zelfs meer dan we op grond van hun capaciteiten mogen vewachten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. 

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. Wij ontvangen van de scholen voor Voortgezet Onderwijs al vele jaren de resultaten van onze oud-leerlingen. We mogen concluderen dat ruim 90 % van de leerlingen het juiste advies heeft ontvangen.

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

 

 Schooljaar 2015 2016 2017 2018 2019
Aantal schoolverlaters  13 18 26 18 14
lwoo-leerlingen 2 0 0 0 0
vmbo-leerlingen 54% = 7 33% = 6 35% = 9 50% = 9 75% = 10
havo/vwo-leerlingen 31% = 4 67% = 12 65% = 17 50% = 9 25% = 4

 

 

 

Ontwikkelingsdoelen van de school

In de zomerakantie zijn we al druk bezig geweest om alles zo goed mogelijk voor te bereiden. Ook onze eerste studiedag hebben we al achter de rug. Het thema voor dit schooljaar is:

 

Met passie leren van en met elkaar.........

 

Dit is wat wij de kinderen en ook onszelf als team gunnen. In onze jaarplanning hebben we een aantal gezamenlijke studiemomenten opgenomen waarbij steeds dit thema centraal staat. We straten op met behulp van een externe begeleider waarna we zelf het traject gedurende dit schooljaar voortzetten. We hebben er ontzettend veel zin in!

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.