Onderwijs

Op De Heindert werken we met gecombineerde groepen. Dat betekent dat de groepen worden samengesteld uit kinderen van twee opeenvolgende leerjaren. De kinderen vormen één sociale groep. Ze krijgen instructie die past bij hun manier van leren en die aangepast is aan hun leerniveau. Dat betekent dat er voor de hoofdvakken taal, lezen, rekenen en spelling verschillende instructieniveaus zijn, te weten: 

 

  • Het basisniveau
  • Het verrijkte niveau, voor kinderen die al snel losgelaten kunnen worden en veel zelf doen
  • Het verlengde niveau, voor kinderen die wat meer begeleiding en oefening nodig hebben

 Zo kunnen alle kinderen zich ontwikkelen in hun eigen tempo en naar hun eigen behoefte.

Samen zijn, werken en leren

We leren kinderen 'samen zijn en samen werken'. In de klas zetten we bijvoorbeeld coöperatieve werkvormen in.  En tijdens de pauze stimuleren we het samen spelen. Alle groepen hebben daarom tegelijk pauze. Vieringen en festiviteiten beleven we gezamelijk in onze mooie aula.

Competenties 21ste eeuw

Welke kennis en vaardigheden heeft uw kind nodig in de 21ste eeuw? Veranderingen volgen elkaar snel op en niemand kan voorspellen hoe de toekomst eruitziet. Toch bereiden wij uw kind voor op die toekomst. Hoe? Door ons te richten op de competenties van de 21ste eeuw:

 

  • Sociale vaardigheden
  • Samenwerken
  • Probleemoplossend vermogen
  • Digitale geletterdheid en mediawijsheid
  • Creativiteit
  • Communiceren
  • Kritisch denken