Onderwijs

Op De Heindert werken we met gecombineerde groepen. Dat betekent dat de groepen worden samengesteld uit kinderen van twee opeenvolgende leerjaren. De kinderen vormen één sociale groep. Ze krijgen instructie die past bij hun manier van leren en die aangepast is aan hun leerniveau. Dat betekent dat er voor de hoofdvakken taal, lezen, rekenen en spelling verschillende instructieniveaus zijn, te weten: 

 

  • Het basisniveau
  • Het verrijkte niveau, voor kinderen die al snel losgelaten kunnen worden en veel zelf doen
  • Het intensief niveau, voor kinderen die wat meer begeleiding en oefening nodig hebben

 Zo kunnen alle kinderen zich ontwikkelen in hun eigen tempo en naar hun eigen behoefte.

Samen zijn, werken en leren

We leren kinderen 'samen zijn en samen werken'. In de klas zetten we bijvoorbeeld coöperatieve werkvormen in.  En tijdens de pauze stimuleren we het samen spelen. Alle groepen hebben daarom tegelijk pauze. Vieringen en festiviteiten beleven we gezamelijk in onze mooie aula.

Competenties 21ste eeuw

Welke kennis en vaardigheden heeft uw kind nodig in de 21ste eeuw? Veranderingen volgen elkaar snel op en niemand kan voorspellen hoe de toekomst eruitziet. Toch bereiden wij uw kind voor op die toekomst. Hoe? Door ons te richten op de competenties van de 21ste eeuw:

 

  • Sociale vaardigheden
  • Samenwerken
  • Probleemoplossend vermogen
  • Digitale geletterdheid en mediawijsheid
  • Creativiteit
  • Communiceren
  • Kritisch denken

Leerlingenraad

Op onze school hebben we een leerlingenraad. Ieder jaar worden hiervoor verkiezingen gehouden in de groepen 5 en 7. Als je gekozen bent door je klasgenoten dan zit je twee jaar in de leerlingenraad.

 

Wat doen wij in de leerlingenraad?

De leerlingenraad vergadert ongeveer zes keer per jaar samen met juffrouw Judith. Wij praten dan over hoe het op school gaat en maken plannen om de school nog leuker te maken.

 

Tijdens de eerste vergadering van de leerlingenraad kiezen we een voorzitter en een secretaris. De voorzitter let tijdens de vergadering op de tijd en zorgt dat we goed naar elkaar blijven luisteren. De secretaris maakt notities en schrijft na de vergadering een verslag. Dit verslag bespreken we dan in alle groepen, ook in de groepen 1 t/m 4. 

 

Alle kinderen van de school kunnen het hele jaar hun ideeën vertellen. Wij bespreken dit dan in de leerlingenraad. Ook vragen de juffen en meesters hoe wij denken over dingen die zij willen veranderen op school.

 

Van de laatste vergadering kunt u de agenda en de notulen lezen.

 

We hopen dat je nu begrijpt waarom de leerlingenraad heel belangrijk is.