Missie en visie

Met ons onderwijs dagen wij elke leerling uit tot de beste resultaten te komen.  We houden rekening met de verschillende leerstijlen en niveaus van leerlingen. Onze leeromgeving biedt structuur en duidelijkheid, zodat uw kind zich veilig voelt en kan leren. Daarbij zoeken we actief de samenwerking met ouders.

Ruimte voor talent

Op onze school zien we dat ieder kind uniek is. Ieder kind heeft zijn talenten. Daarom denken we in kansen en in oplossingen, óók als uw kind iets extra's nodig heeft. Dat doen wij vanuit onze vijf kernwaarden:

Betrokken

De kinderen staan voor ons op de eerste plaats. Op de Heindert zijn we trots op ieder kind: op wie het is en hoe het zich ontwikkelt. We hebben steeds een open houding, naar uw kind, naar u en naar elkaar. Door een positieve benadering creëeren we een warm pedagogisch klimaat.

Professioneel

De leerlingen vormen voor ons het middelpunt van de school. We stemmen af op hun verschillende onderwijsbehoeften. De leerkrachten zijn enthousiast en vernieuwend. We vinden het belangrijk dat ieders mening telt. Leven en leren in een open sfeer, daar gaat het om! Met u vormen wij een team rond uw kind.

Veilige leeromgeving

Wij zijn een veilige school voor iedereen. Een veilige plek waarin we respectvol met elkaar en de omgeving omgaan. In een sfeer van openheid en vertrouwen. Iedereen leeft de regels en afspraken na en we spreken elkaar erop aan.

Vertrouwen

Op onze school mag je zijn wie je bent. We hebben vertrouwen in de mogelijkheden en talenten van ieder kind. We zijn helder, duidelijk, en transparant. We staan open voor de mening van anderen. Vanuit respect en positiviteit.

Door kinderen te leren goed samen te werken en kennis te delen met elkaar, werken we aan zelfvertrouwen.

Samenwerkend

We werken met moderne methoden en prikkelende, coöperatieve werkvormen. Leerlingen worden uitgedaagd om samen te leren en zelf te ontdekken. Onze leerkrachten weten de leerlingen te enthousiasmeren en uit te dagen het beste uit zichzelf te halen.

Vernieuwend

De Heindert is in beweging, net als de wereld om ons heen. Met open vizier zijn we steeds op zoek naar nieuwe lesmaterialen die uitdagen, stimuleren en aansluiten bij onze leerlingen.